Archive for June, 2016

“Problemele orasului Piatra Neamt, solutiile lui Andrei Ignat”, “Mesagerul de Neamt”, 2 iunie 2016

Articol scris de Andrei Ignat. Adaugat in categoria: interviuri

Este cunoscut şi recunoscut faptul că proiectul de transformare a orașului nostru în stațiuneturistică a fost falimentar din start şi a adus datorii de multe zeci de milioane de euro pentru noi, cetățenii orașului, dar şi beneficii grase pentrugaşca ce a condus orașul în ultimii 12 ani. Partidele şi liderii lor au fost părtaşe la tot acest jaf. În special, PNL şi PSD, care, de fapt, sunt aceeași mafie politică. Toată poleiala mincinoasă s-a spălat de pe imaginea bucolică a orașului turistic, arătând,în final, că întreaga construcție demagogică arată, de fapt, ca uncastel de nisip, care, de fapt, este o ruină. Infrastructura rutieră începe săsedeterioreze după multele intervenții, zestrea edilitară învechită începe săpună probleme de funcționare în alimentarea cu apă a orașului, centraleletermice pe bani de împrumut au fost tăiate şi duse aiurea, amenajareamuntelui Cozla s-a împotmolit înainte de a începe, Piața Centrală – mândriaorașului – arsă din nu ştiu ce motive. Şi toate acestea în timp ce, an de an, copiii noştri o iau pe cărări străine, în speranța unui viitor mai bun, cartierele mărginașe se văd numai în campanile electorale, iar oamenii în vârstă sunt tâlhăriți în piețe sau pe străzi.
Cu siguranță lucrurile nu vor mai continua în acest fel. Alegerile din 5iunie vor marca un moment de cotitură în administrația orașului nostru. Vom administra orașul prin voința şi în folosul cetățenilor. Pentru căprincipalul avantaj al unui primar independent este tocmai faptul că sesubordonează locuitorilor care l-au ales şi nu şefilor politici ai partidelor.Primarul independent îi are alături pe cetățeni şi nu clientela politică, aceeași care agestionat declinul economic şi demografic al Pietrei din ultimii ani. Este timpul să spunem ”Ajunge! Vrem un viitor pentru copiii noştri aici, alături de noi, acasă!”

# 1. De ce parcuri industriale?
Parcurile industriale sunt calea cea mai rapidă spre bazele unei economii locale.Asta pentru că pune bazele dezvoltării producției industriale, sunt ușor de realizat, chiar şi din fonduri locale, asigură locuri de muncă pentru diferite categorii profesionale, în special pentru tehnologiile moderne ce reclamă înaltă calificare. Asta înseamnă că atractivitatea forței de muncă este mărită, salariile în astfel de domenii fiind mai ridicate, comparativ cu lucrările de investiții în infrastructură, de exemplu, unde salariile coboară spre minim.
Înființarea unui parc industrial în orașul nostru rezolvă două probleme economice majore. În primul rând, orașul devine atractiv din punct de vedere al investițiilor în sfera producției. Parcul industrial scutește investitorii de umilința în fața corupției din administrația publică, pierderi inutile de timp şi bani pentru proiecte şiautorizații de construire, racorduri la utilități, rețele de drumuri şi avize de funcționare, sporind nivelul de siguranță a plasamentelor financiare. În al doilea rând,asigură absorbția ridicată a forței de muncă, îndeosebi cea calificată. Vor fi locuri de muncă bine plătite şi diversificate, ducând la apariția concurenței pe piața muncii autohtone, ceea ce are ca efect imediat creșterea salariilor. Numai aşa vom putea spera la o redresare demografică a orașului nostru, la reîntoarcerea familiilor plecate la muncă în străinătate şi la oprirea plecării copiilor noştri de lângă familie.

# 2. De ce spun ”mafie politică”?
Într-adevăr, termenul de ”mafie” ne duce cu gândul la organizații de acest tip şimi s-a atras atenția că astfel de organizații au reguli stricte şi un nivel ridicat de onoare în organizarea internă, ceea ce nu este valabil în cazul anumitor partide politice.
În ceea ce privește scopul final, însă – acapararea, prin orice mijloace, de bani şi influență, în special în zona publică -, atât unii, cât şi ceilalți nu se dau în lături de la nimic. În cazul politicienilor şi partidelor aşa-zis tradiționale, sunt la modătraseismul, nepotismul şi cumetriile în administrație şi, nu în ultimul rând, afacerile transpartinice, având ca scop jefuirea buzunarului nostru, a banului public. Lucrul este demonstrat foarte bine şi la nivelul municipiului nostru.
Înainte de alegeri, figuri de marcă ale politicii locale, de la parlamentari şi aleşi locali la şefi de instituții, au schimbat partidele ca pe ciorapi, fără nicio remușcaresau cei care au încercat un comportament decent au fost înlăturați prin aranjamente de tip mafiot. Aceste aranjamente locale au,în final, același scop: acapararea puterii administrative, pentru a putea dirija resursele publice spre grupurile proprii de interese, care se regăsesc în special deasupra celor două partide PNL și PSD, care, de fapt, sunt aceeași mafie.

# 3. Ce înseamnă un oraș mai sigur?
Siguranța cetățeanului trebuie privită sub toate aspectele.
În primul rând, protejarea populației în fața infracționalității. Aici trebuie asigurateprofesionalismul şi dotarea poliției locale.
În al doilea rând, asigurarea cu minim de cheltuială utilitățilorpentru cetățeni. Ceea ce depinde de municipalitate sunt alimentarea cu apă şi salubrizarea.Primăria, prin societățile sale,trebuie să asigure un nivel ridicat de confort laprețuri cât mai mici. Nu trebuie neglijate aspectele legate de traficul rutier,serviciile din domeniul sănătății şi grija semenilor noştri, care au nevoie de protecție socială. Nu în ultimul rând, protecția populației din oraş în fața factorilor de mediu, prevenirea și combaterea efectelor calamităților naturale, incendii,alunecări de teren sau inundații.
Un nivel cât mai ridicat al siguranței cetățeanului îl vom realiza sub aceste aspecte, prin societățile consiliului local şi instituțiile subordonate, prinprofesioniști bine pregătiți şi cu dotările necesare. Nu cu politruci, puşi în funcții drept recompensă pentru slujirea intereselor transpartinice.

# 4. Ce spun oamenii din cartiere?
Cartierele mărginașe ale orașului nostru au fost neglijate, în comparație cu zonele de centru, unde s-a făcut o cosmetizare pe bani mulți. Oamenii suntnemulțumiți – şi pe bună dreptate – că, deşi plătesc impozite pentru oraș, nu beneficiază de același nivel de înzestrare urbană: străzi asfaltate, alimentare cu apă, canalizare, gaz metan, spații de recrere sau locuri de joacă pentru copii.
Această impresie este pusă pe seama samsarilor de terenuri, care, în cârdaşie cu administrația locală, au ridicat valoarea terenurilor unde au avut interese. Oriunde te duci în oraș – Văleni, Sarata, Gara Veche sau Ciritei – aceleași probleme. De neînțeles este şi întârzierea aprobării Planului de UrbanismGeneral al municipiului, care obliga proprietarii de terenuri extravilane din imediata apropiere a municipiului să scoată mii de euro în plus din buzunar, pentru a-şi construi case. Asta ține de transparența activității din primărie şi sunt convins că starea actuală o vom schimba, imediat după alegerile din 5 iunie.

# 5. Când şi de ce vom avea apă mai ieftină?
M-am luptat şi mă lupt în continuare pentru scăderea prețului la apă, o resursăde careorașul nostru beneficiază din belșug, dar pe care noi o plătim la niveluri maxime. Actuala conducere din primărie se spală pe mâini, spunând că nu esteproprietarul companiei de apă, dar uitând că şi municipiul nostru face parte din județul Neamț, administrat de Consiliul Județean, la rândul său organism politiccu o componență asemănătoare consiliului local.
Investițiile companiei de apă din oraş au fost gândite şi autorizate de PrimăriaPiatra Neamț, care, teoretic, reprezintă cetățenii orașului, consumatori importanți, dar, în același timp, captivi. Refuzul sistematic de a se trece la contorizareaindividuală se face tot cu acceptul tacit al responsabililor din primărie, care uită pentru ce au fost trimiși acolo de alegători. Asta în timp ce investițiile companiei Apa Serv se fac la prețuri supraevaluate şi de anumite firme care beneficiază de protecție în zona politică.
Prețul apei se poate scădea cu peste 25%, printr-o politică salarială corectă, în special la nivelul conducerii Apa Serv şi prin transparentizarea activității acesteiaîn zona achizițiilor de lucrări şi servicii. De asemenea, investițiile în infrastructura de apă şi canal, de cca. 107 mil. de euro, făcute cu fonduri nerambursabile, ar trebui să ducă la diminuarea pierderilor şi consumurilor de tot felul.
Cetățenii orașului, pe care îi vom reprezanta după alegerile din 5 iunie, trebuie să ştie că vom face tot ce ne stă în putință pentru scăderea prețului la apă, chiardacă vom fi nevoiți ca, împreună, să facem presiuni publice pentru aceasta.